Selecteer een pagina

Energie en Focus,

zowel thuis als op het werk


Heb je stressklachten?

Wil je weer rust en overzicht?

Lekker slapen en fit de dag door?

ja, graag

TIJM OUT is balanceren met stress

Met Focus en Feedback

werken aan:

  • Stressklachten

  • ’s morgens fit en uitgerust aan de dag beginnen

  • energie om alles weer te kunnen doen

  • positief resultaat van uw behandeling.

  • weer goed kunnen concentreren

  •  vergroten van uw zelfvertrouwen

  • weer kunnen genieten

  • minder medicatie

Burn out bij kinderen

Een burn-out horen we steeds vaker bij mensen als veel genoemd probleem. Ook blijkt het steeds vaker en ook op jonge leeftijd voor te komen. Het is een toenemend verschijnsel onder studenten, maar ook op de middelbare school zijn er toenemende aantallen kinderen die het niet kunnen bijhouden of volhouden. De vraag hoe dat kan is ingewikkeld en afhankelijk van verschillende factoren. Een behandeling die helpt bij verandering van gedrag is biofeedback. Daarbij gaat het dan om verandering van gedrag van de hersencellen en van gewoonten die mede van invloed zijn op stress klachten.

Lees meer

Ervaring van mijn klanten

Al zolang ik me kan herinneren heb ik moeite gehad met tijd; plannen, organiseren, zorgen dat de zaken binnen een bepaald tijdsbestek afgehandeld zijn. Het hebben van gezin, werk, huishouden, sociale activiteiten en vrijwilligerswerk bezorgt mij dan ook regelmatig knelpunten. En dat terwijl ik het allemaal zo goed wil doen….
Vele jaren lang heb ik deze problemen vooral toegeschreven aan een gebrek aan zelfdiscipline, zeg maar luiheid. Met het inzetten van heel veel extra energie lukte het me uiteindelijk toch vaak om de boel niet in de soep te laten lopen. Dit gaf echter steeds veel stress. In overleg met Ivonne besloot ik om te starten met neurofeedback-trainingen. Heel duidelijke resultaten waren er niet, maar toch had ik op een gegeven moment het gevoel dat ik gemakkelijker “even” iets kon doen. Ook werd het overzicht beter, waardoor het plannen en de uitvoering van het geplande net wat minder moeilijk werd. Op internet is veel informatie over hersengolven en neurofeedback te vinden, maar al deze informatie roept ook veel vragen op. Wat ik prettig vond was dat Ivonne steeds de tijd nam om mijn vragen te beantwoorden. Verder praatte ze met mij ook door over de denk- en gedragspatronen die ik in al die jaren had ontwikkeld. Het was goed om bewust hierbij stil te staan. Door de gesprekken begreep ik meer van de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en handelingen. Om onprettige patronen te doorbreken is allereerst inzicht nodig en daarna komt de wil en de inzet om dingen te veranderen. Daar heeft Ivonne mij erg goed mee geholpen.

Paula, 50 jaar.

TIMEOUT of TIJM OUT?

Een timeout kennen we uit de sport en de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om een moment van rust of even afstand nemen. Tijd om te overdenken of je door gaat op dezelfde weg of een andere route kiest.

 

Daarom TIJM OUT.

 

Een praktijk die werkt aan RUST en OVERZICHT in uw hoofd op een moment dat u behoefte heeft om even afstand te nemen. U ervaart dat de drukte in uw hoofd minder wordt en dat er ruimte is voor overzicht en helderheid.

Even voorstellen:
Ik ben Ivonne van Dijk. Als ergotherapeut richt ik mijn vooral op het dagelijkse leven van mensen. Bij stressklachten zie ik dat op dat gebied problemen kunnen ontstaan.
Volgens mij kunnen mensen het beste zelf problemen en klachten leren herkennen en oplossen. Een timeout is soms nodig om te voorkomen dat stress klachten veel erger worden. Dit geldt voor kinderen en volwassen en bij stressklachten op het werk.
Ik wil graag met u kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor u. Of het om uzelf of uw kind gaat, het onderlinge contact en vertrouwen vind ik een belangrijk onderdeel van de behandeling. Een goed resultaat begint bij een goede start.

Volg mij op Social Media

Wil je niets missen van alle tips die ik deel, like dan mijn Facebook pagina!