Selecteer een pagina
Onze hersenen zijn ons dierbaar. Dat is niet zonder reden. Als er iets mis gaat in onze hersenen heeft dat grote gevolgen voor ons dagelijkse leven. Een groot deel van onze dagelijkse aansturing gebeurt vanuit onze hersenen. Er zijn veel verschillende manieren waarop het fout kan gaan in onze hersenen. Denk hierbij aan:

Hersenkneuzing, hersenschudding, herseninfarct, whiplash, hersentumor, hersenvliesontsteking…..

Wat is dan een trauma?

Een trauma is een letsel aan het brein. Dit kan een letsel zijn dat van buitenaf komt maar ook van binnenuit kan ontstaan. Een val op je hoofd geeft een ander trauma dan een bloeding in de hersenen. Maar er bestaat ook een psychisch trauma. Dit heeft te maken met een ervaring die opgedaan is en die ingrijpende (schadelijke) gevolgen heeft voor de betreffende persoon.

Je kunt dus spreken van verschillende vormen van hersenschade die allemaal op hun eigen wijze een schadelijke invloed hebben op de aansturing van allerlei activiteiten vanuit de hersenen.

Zo is de invloed van een hersenkneuzing anders dan van een herseninfarct. En bij posttraumatisch stress syndroom is er ook schade met invloed op het dagelijkse functioneren. De belemmeringen in het dagelijkse functioneren is vooral de grote overeenkomst naast alle verschillen die er zijn. Die belemmeringen hebben grote gevolgen voor de dagelijkse activiteiten, voor de sociale communicatie en voor de emotionele beleving van de persoon. Daarnaast is er ook een groot gevolg voor de naaste omgeving van de getroffen persoon. Op alle gebieden kunnen ingrijpende verandering plaats vinden. Soms kan zelfs een ogenschijnlijk, relatief onschuldige valpartij of sportincident zorgen voor grote gevolgen.

Herkenbaar?

Na het verlopen van enige tijd wordt vaak pas duidelijk wat het effect is van de gebeurtenis. Allerlei klachten die aanvankelijk logisch en acceptabel lijken worden problematische als blijkt dat ze niet overgaan. Zie hieronder een lijst van klachten/ symptomen, die voor mensen met niet aangeboren hersenletsel bekend zal voor komen.

 

 • Geheugenproblemen ( lange en/of korte termijn)
 • Hoofdpijn
 • Visuele problemen, lichtgevoeligheid, wazig of dubbel zien
 • Verwarring
 • Prikkelbaarheid
 • Desoriëntatie
 • Onvermogen om te focussen
 • Misselijkheid / braken
 • Emotionele labiliteit / Stemmingswisselingen
 • Onevenwichtigheid
 • Duizeligheid
 • Spraakproblemen (Onduidelijke / incoherente)
 • Overmatige slaperigheid of onvermogen om te slapen
 • Overgevoeligheid voor drukte en lawaai
 • Moeheid

 

Het is voor mensen uit de omgeving soms moeilijk te begrijpen dat de klachten zo belemmerend zijn dat werk soms niet meer gaat, of dat er geen energie meer is om na het werk nog iets te kunnen. Iedereen is toch wel eens een tijdje moe? Of zit eens wat minder lekker in z’n vel? Toch is dat heel wat anders. Het gebrek aan uitzicht op verbetering maakt het ook erg moeilijk.

Gelukkig is vaak wel verbetering van de situatie mogelijk. Dit vraagt om aandacht voor de individuele persoon en zijn klachten en een specifieke aanpak. Daarbij zijn inzet en motivatie van de betrokkenen van groot belang. Een intensief traject met behulp van onder andere biofeedback maakt dat positieve veranderingen mogelijk zijn.